Construccions Secundí

Amb Construccions Secundí SL construcció, reforma, creació de qualsevol tipus d’obra.

Amb capacitat de tenir cura des de la definició, tramitació, execució, i entrega d’elements acabats de gran qualitat.

Amb capacitat tècnica pròpia, i minimització de subcontractació.

Productes i serveis: 
  • Excavacions i moviment de terres
  • Obra nova, reforma i rehabilitació
  • Projectes i coordinació d’obres