MODELS MIQUEL

Models Miquel S.L. és una empresa familiar fundada l’any 1984. És una empresa dedicada bàsicament a la fabricació de models per la foneria i de motlles pel termoconformat de peces de plàstic.

Productes i serveis: 

Com a productes bàsics dissenyem i fabriquem models per a la foneria i motlles pel termoconformat. Realitzem tot el procés de del disseny 3D, prototips fins arribar al model per la foneria o el motlle per termoconformador.

Disposa dels següents serveis:

*Oficina tècnica per la elaboració dels projectes en 3D, tan de CAD com CAM.

*De centres de mecanitzat per fabricar els models i motlles,

*Màquina de taladres profunds per realitzar els circuits de refrigeració.

*Taller mecànic per muntar i verificar el producte final.