Pla de treball

A l'AEPA hi ha una Junta Directiva, composta per 8 empresaris del Polígon, que es reuneix bimensualment. Aquestes trobades però són obertes a totes les empreses que vulguin participar-hi. En aquí, es dissenya un pla de treball en el qual es marquen els objectius de l'any i les principals tasques a realitzar. Ajuda'ns a tirar l'associació endavant i a tenir un polígon millor dia a dia.