Punt de trobada

Des de la creació de l'AEPA es va pensar que els objectius principals de l'entitat eren la defensa dels interessos de les empreses, la seva representació, l'assoliment de més serveis i millores per al polígon, etc. Sense oblidar aquest horitzó, ben aviat és va veure que l'entitat també podia servir per exercir de punt de trobada de les empreses del polígon. És per aquest motiu que volem organitzar trobades empresarials en forma de jornades, esmorzars, presentacions d'experiències, etc. A part, a mig termini, també plantegem altres mesures com la compra mancomunada de determinats aprovisionaments com pot ser el gasoil, la telefonia, l'electricitat i altres subministraments de caràcter fungible (material administratiu, de neteja, etc.). Formar part de l'AEPA ens pot obrir oportunitats impensables ara mateix.