Manteniment del polígon

Cada mes recollim les necessitats de manteniment i millora que els associats a l'AEPA detecten al Polígon. A partir d'aquí s'elabora un llistat que es presenta en la reunió que es celebra cada primer dijous de mes entre representants de l'AEPA, el regidor de serveis i el cap de la brigada municipal de l'Ajuntament d'Artés. Aquest treball de seguiment ­es centra en les petites reformes. No obstant també estem treballant per tal que l'Ajuntament faci front a algunes reformes importants com el triangle del C/ Manresa pendent d'asfaltar, la millora de la mobilitat i direccionalitat dels carrers del Polígon i, en conseqüència, la millora de la senyalització vertical i horitzontal.